Χρήσιμες Συμβουλες

Νέα παράταση για το Εξοικονομώ Αυτονομώ

exoikonomo_autonomo

Νέα παράταση για το Εξοικονομώ Αυτονομώ δόθηκε. Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται κατά 15 ημέρες το χρονικό περιθώριο υλοποίησης του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση, μέχρι και το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023. Αυτό αφορά την προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
Υπενθυμίζουμε πως από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων (exoikonomo2023.gov.gr) για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023”. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το RePower. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 300 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα 60 διατίθονται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά για την καταπολέμηση της ενεργειακή φτώχειας.

Νέα παράταση για το Εξοικονομώ Αυτονομώ: Προϋποθέσεις ένταξης κατοικίας στο πρόγραμμα

Ο κυρίως στόχος του “Εξοικονομώ 2023” είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες για κάθε κατοικία. Αυτό ισχύει ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό πάνω από 30%.

Προϋποθέσεις ένταξης της κατοικίας στο Πρόγραμμα:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Όταν η αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα κριθεί “Καταρχήν Επιλέξιμη”, ύστερα απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα, της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Νέα παράταση για το Εξοικονομώ Αυτονομώ: Οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιλεχθούν

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιλεχθούν είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης,έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Προϋποθέσεις ωφελούμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα

Για να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα στο πρόγραμμα πρέπει: Να διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους“.
Για κάθε φυσικό πρόσωπο προς επιλογή είναι δυνατή η υποβολή μίας μόνο αίτησης.
Τέλος κατοικία που έχει ενεργή αίτηση στα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν Πρόγραμμα.

Η πρόταση της ΔΕΛΗΣ Α.Ε.

Για να πραγματοποιήσετε αποτελεσματικά το πρόγραμμα “Εξοικονομώ Αυτονομώ” μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΔΕΛΗΣ Α.Ε. Με την εμπειρία χρόνων και τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουμε να σας δώσουμε λύση σε ότι χρειάζεστε. Έχουμε υψηλή εξειδίκευση σε: Συστήματα θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αυτοματισμούς θέρμανσης και ενδοδαπέδια θέρμανση. Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι οποίες περιλαμβάνουν: Εγκαταστάσεις, κατασκευές, τεχνική υποστήριξη, service και καθοδήγηση στις διαδικασίες αίτησης του προγράμματος “Εξοικονομώ Αυτονομώ”.

Ειδικές τιμές σε όσους συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Αυτονομώ”

Χρήσιμα άρθρα:

Εξουσιοδοτημένο service και εγκατάσταση στην Ελλάδα

Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους: Ευκαιρία για αναβάθμιση

Προαγορά: Εξοικονόμηση στη θέρμανση