Χρήσιμες Συμβουλες

Είναι το τζάκι μου πραγματικά ενεργειακό?

pragmatika-energeiako-tzaki

Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία παγκοσμίως σε όλους τους τομείς προχωράει με την πάροδο του χρόνου. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται με την εξέλιξη των μεταφορικών μέσων, όλο και περισσότερες ασθένειες καταπολεμούνται πιο εύκολα με την εξέλιξη της ιατρικής και της φαρμακευτικής, οι παραγωγές προϊόντων γίνονται όλο και πιο γρήγορες και αποτελεσματικές με την αυτοματοποίηση της βιομηχανίας κλπ.
Ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά μιλάμε για την άγνοια της πλειοψηφίας του κόσμου για το αν κατέχει ενεργειακό τζάκι, παραδοσιακό ή “τύπου” ενεργειακό. Άρα ο σκοπός μας είναι να απαντήσουμε το ερώτημα του αναγνώστη, είναι το τζάκι μου πραγματικά ενεργειακό?

Η αιτία της δυσκολίας του κόσμου να διαχωρίσει ποιο τζάκι είναι πραγματικά ενεργειακό

Καταρχήν η κυριότερη δυσκολία του κόσμου στο να τα διαχωρίσει οφείλεται κατά κύριο λόγο στους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους εγκαταστάτες. Όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες επαγγελματιών σε ένα μεγάλο ποσοστό βαφτίζει τα τζάκια τους “ενεργειακά“, για να καπηλευτεί το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τον χαρακτηρισμό ενός τζακιού ως “ενεργειακό“.

Σαν αιτιολόγηση για την χρήση αυτού του χαρακτηρισμού χρησιμοποιούν την ύπαρξη του αεροθαλάμου σε ένα τέτοιο ενεργειακό σύστημα. Φυσικά η ύπαρξη του αεροθαλάμου σε καμία περίπτωση δεν μας εγγυάται πως το τζάκι μας είναι και ενεργειακό.


Άλλη αιτιολόγηση είναι η ύπαρξη πόρτας σε ένα τζάκι. Και εμείς σας ρωτούμε με την σειρά μας, η ύπαρξη πόρτας σε μία άμαξα (από αυτές που σέρνουν τα άλογα) την καθιστά αυτοκίνητο? Ακριβώς με αυτή την λογική μια εστία που διαθέτει πόρτα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργειακή.

Σε συνοπτική ανάλυση το τζάκι σας είναι ενεργειακό μόνο όταν συνοδεύεται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις. Αυτά μπορεί να τα διαθέτει μόνο αν το έχετε αγοράσει από πιστοποιημένους αντιπροσώπους. Τέλος για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του η τοποθέτηση του πρέπει να γίνει από καταρτισμένους τεχνίτες με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Διαβάστε και το άρθρο μας για καλύτερη πληροφόρηση: Εξουσιοδοτημένο service και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Τέλος μια συμβουλή που ξεχωρίζει τα καλά ενεργειακά από τα υπόλοιπα είναι η διαχείριση καπνών που κάνουν. Τα καλά ενεργειακά τζάκια εκμεταλλεύονται κατά το μέγιστο την θερμότητα των καπναερίων που παράγονται από την καύση. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τις διαδρομές καπναερίων που είναι ενσωματωμένες στο ενεργειακό τζάκι.

Οι πιστοποιήσεις για να είναι ένα τέτοιο σύστημα ενεργειακό

Αν η απάντηση σας είναι θετική στα επόμενα ερωτήματα τότε το πιθανότερο είναι πως διαθέτετε όντως ένα ενεργειακό σύστημα θέρμανσης:

  • Το τζάκι σας πληροί τις προδιαγραφές που πιστοποιούνται γραπτά από τους κατασκευαστές ή/και συνοδεύεται από διεθνείς πιστοποιήσεις?
  • Έχετε απευθυνθεί σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο-συνεργάτη της εταιρείας?
  • Γνωρίζετε την απόδοσή του σε Kw? Τα πραγματικά kw?
  • Έχετε υπόψη σας την κατανάλωση σε ξύλο?
  • Είστε σε θέση να γνωρίζετε το βάρος ή ακόμη και την εκπομπή ρύπων?
  • Έχετε στην κατοχή σας το ειδικό έντυπο της εταιρείας παραγωγής όπου αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία (π.χ. η ημερομηνία παραγωγής, ο μοναδικός αριθμός)?
  • Υπάρχει ενσωματωμένο πάνω στο μηχάνημα το ανάγλυφο λαμαρινένιο ταμπελάκι με τις προδιαγραφές του ενεργειακού σας τζακιού? Αναγράφεται σε αυτό ο αριθμός μητρώου της ενεργειακής  σας εστίας?

Προφανώς όταν τα παραπάνω δεν τηρούνται τα τζάκια δεν είναι ενεργειακά. Κατά αυτή την περίπτωση αν είσαι στο δίλημμα μεταξύ ενεργειακό τζάκι ή παραδοσιακό-ανοικτού τύπου τότε προτιμότερο είναι να προτιμήσετε το παραδοσιακό τζάκι. Αυτό είναι προτιμότερο καθώς σε μια μη πιστοποιημένη εστία μπορούν να προκύψουν πολλά προβλήματα τα οποία να μην τα καλύπτει ο προμηθευτής.

Επίλογος

Είναι εμφανές, λοιπόν, πως η αγορά, η τοποθέτηση και η συντήρηση των τζακιών είναι μία διαδικασία που χρειάζεται γνώση και επαγγελματισμό. Η εταιρεία ΔΕΛΗΣ Α.Ε. βρίσκεται κοντά σας για την επίλυση των όποιων αποριών. Με επαγγελματική υπευθυνότητα και ευαισθησία σας προτείνουμε το κατάλληλο ενεργειακό τζάκι για τον χώρο σας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Τηλέφωνο: 217 000 9300 , 694 6211 061
Email: DelisTzakia@gmail.com

Site: energeiakatzakia.gr

Χρήσιμα άρθρα μας:
Top 10 κορυφαία προϊόντα θέρμανσης EdilKamin
Το λάθος με τα ενεργειακά συστήματα θέρμανσης
Προαγορά: Εξοικονόμηση στη θέρμανση